POWERSURF

Internet na pwedeng hati-hatiin ang paggamit!

Promo runs until May 31, 2013
Per DTI Permit No. 5682, Series of 2012

Keyword Description Rates Access #
POWERSURF15 To register for 1 HOUR (60 mins) of internet, valid for 1 DAY P15 8888
POWERSURF30 To register for 3 HOURS (180 mins) of internet, valid for 1 DAY P30 8888
POWERSURF50 To register for 5 HOURS (300 mins) of internet, valid for 3 DAYS P50

8888

POWERSURF STATUS To check the status of your subscription FREE 8888
POWERSURF STOP To stop subscription FREE

8888

*Maintaining balance is P1.00 for PowerSurf15 and P5.00 for both PowerSurf30 and PowerSurf50.

Featured Video

Eto ang mga pinaka-astig mula sa Republika TM!
Magpaturo na sa Parokya Ni Edgar
kung paano gamitin ang TM mobile internet!