Load Denominations

Bili na ng load card o mag-load sa suking tindahan!

Basta't TM, hindi problema ang load.

Mag-load sa mula sa inyong suking tindahan mula P5 hanggang P150!

Denomination Validity
P5 - P10 3 days
P11 - P50 15 days
P51 - P100 30 days
P101 - P150 45 days

Maaari rin kayong bumili ng mga sumusunod na load cards:

   •  P50 load for 15 days

   •  P100 load for 30 days

   •  P300 load for 75 days

Featured Video

 
 
Eto ang mga pinakabago mula sa Republika ng TM!